woensdag 2 december 2015

de voorleesweek: sprookjes

Juf Micheline heeft ons voorgelezen op de voorleeszolder. 
De krabbenklas en de krokodillenklas hebben ook samen leuke activiteiten gedaan. Op de i -pads sprookjes beluistert met de QR -codes. En de jongens en meisjes van de krabbenklas hebben aan ons een sprookje voorgelezen.


Fiebe had een mooi knutselwerkje gemaakt.